Cánh cửa bí mật (Secret Door) SBS | Lee Je-hoon

Đây cũng là bộ phim thứ hai mà anh tham gia cùng với tiền bối Han Suk-kyu sau My paparotti năm 2012.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d người thích bài này: