Lee Je-hoon và câu chuyện về Oxfam

Tính đến nay, Lee Je-hoon đã có gần 6 năm gắn bó cùng Oxfam. Anh tham gia hầu hết các hoạt động của Oxfam và luôn chia sẻ cái nhìn tích cực về các sự kiện và con người. Anh muốn thông qua việc cá nhân tham gia vào các dự án sẽ trở thành động lực để những người khác cũng tham gia.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d người thích bài này: