Lee Je-hoon Vlive Park Kyung-lim’s Story (Phần Cuối)

Lee Je-hoon đã nói với bố mình rằng: "Không phải là thành công hay không nhưng nếu không làm việc này, không bắt đầu những việc con muốn làm, việc con yêu thích thì chắc chắn sau này con sẽ thấy hối hận lắm. Con sẽ thấy rằng cuộc đời mình rất thất bại nếu như không làm việc mà con yêu thích, dù cho nó có thành công hay thất bại. Chỉ là con rất yêu thích công việc này."

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d người thích bài này: