Tiếng Anh là chuyện nhỏ (I Can Speak) 2017 | Lee Je-hoon

TIẾNG ANH LÀ CHUYỆN NHỎ (I CAN SPEAK) 2017 LEE JE-HOON là bộ phim năm 2017 của đạo diễn Kim Hyunseok, với sự tham gia của “bà nội quốc dân” Na Moonhee và anh nhà Lee Jehoon. Bộ phim đã được phát hành vào ngày 21 tháng 9 năm 2017.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d người thích bài này: