Lee Je-hoon Phỏng vấn báo Yonhap

Diễn viên Lee Je-hoon mong muốn di vật cuối cùng của anh ấy sẽ là DVD phim “Hướng Tới Thiên Đường” (Move To Heaven)

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d người thích bài này: