Lee Je-hoon Vlive Park Kyung-lim’s Story (Phần 3)

"Nếu không có một tỷ tôi nghĩ rằng mình vẫn sống tốt được, nhưng nếu không có các fan của mình thì tôi nghĩ rằng mình sẽ buồn lắm" - Lee Je-hoon trả lời.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d người thích bài này: